Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Thanh Niên: Cử 4-5 công chức phối hợp lấy mẫu kiểm định phế liệu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có yêu cầu gửi Cục Hải quan TP.HCM, Cục Hải quan Hải Phòng cử 4-5 công chức của đơn vị tham gia nhóm chuyên trách lấy mẫu kiểm định phế liệu nhập khẩu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Niên, nguồn bài: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/cu-45-cong-chuc-phoi-hop-lay-mau-kiem-dinh-phe-lieu-nhap-khau-992525.html

HQCC

Công chức tăng cường từ 2 đơn vị hải quan này sẽ phối hợp với Cục Kiểm định hải quan để giúp việc kiểm tra, lấy mẫu kiểm định phế liệu tại các cảng biển được thuận lợi, nhanh chóng hơn. Trường hợp phát sinh nhiều lô hàng phế liệu nhập khẩu thì các đơn vị phải cử thêm công chức tham gia. Hoặc trường hợp có yêu cầu phối hợp kiểm tra, lấy mẫu phế liệu nhập khẩu, các công chức được cử vào nhóm chuyên trách phải ưu tiên để cùng phối hợp thực hiện với Chi cục Kiểm định hải quan hay Cục Kiểm định hải quan.

Quy định lấy mẫu phế liệu kiểm định được Tổng cục Hải quan hướng dẫn trong Công văn 4202/TCHQ ngày 17.7.2018 về quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Cụ thể, đối với các lô hàng hóa khai báo là phế liệu nhập khẩu, cơ quan hải quan phải kiểm tra thực tế và lấy mẫu để kiểm định. Việc kiểm tra thực tế phải được tiến hành ngay tại chi cục hải quan cửa khẩu nhập theo quy định tại Thông tư 41/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Lam Nghi

Tìm kiếm:✨

  • Nhập khẩu, Tổng cục hải quan, Cảng biển, Hải quan, Cơ quan hải quan, Bộ tài nguyên và môi trường, Quản lý, Việt nam, Công văn, Thông tư, Cục Hải Quan Hải Phòng, Cục Kiểm định Hải quan, Hải quan cửa khẩu, Lam Nghi, Thủ tục hải quan, Cảng nước sâu, Cửa khẩu

Không có nhận xét nào