Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Thanh Hóa: Huyện Thiệu Hóa thu hút 20 doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp

Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích cây có giá trị kinh tế cao, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/gccdql/new-article.aspx

Nhất là từ năm 2016 đến nay, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, huyện đã thu hút được 20 doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất với bà con nông dân và bao tiêu sản phẩm với diện tích 650 ha, giá trị sản xuất tăng 20 đến 30% so với sản xuất thông thường, Ngoài ra, huyện đưa cây khoai tây, ngô ngọt, đậu tương rau vào sản xuất 4 vụ; duy trì, phát triển 7 mô hình trồng rau an toàn tập trung với diện tích 21 ha... Sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt hơn 120 nghìn tấn; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha gieo trồng đạt từ 95 triệu đồng năm 2015 lên 118 triệu đồng năm 2018, tăng 24,2%.

Tìm kiếm:✨

  • Sản xuất, Mô hình, Nông nghiệp, Nông dân, Cây trồng, Thu hoạch, Sản xuất hàng hóa, RAU AN TOÀN, Huyện Thiệu Hóa, Tập trung phát triển, Hằng Năm, Năm 2015, Thiệu Hóa, Đậu tương, Vườn rau, Rau sạch, Khoai tây, Lương thực, Sản lượng, Rau, Cơ cấu

Không có nhận xét nào