Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Thanh Hóa: Huyện Như Xuân: 267 trang trại cho thu nhập cao

Những năm gần đây, huyện Như Xuân đã vận động nhân dân giảm chăn nuôi nhỏ lẻ nông hộ, tăng số lượng trang trại chăn nuôi, ứng dụng giống mới, tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi nên chất lượng đàn gia súc, gia cầm không ngừng được cải thiện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/is95cl/new-article.aspx

Đến nay, trên địa bàn huyện có 267 trang trại, trong đó có 148 trang trại chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn, gia cầm, với 17.135 con trâu, bò, 11.299 con dê, 14.946 lợn, 261 nghìn con gia cầm, 16 trang trại trồng trọt, 103 trang trại hỗn hợp, với tổng diện tích đất sử dụng trên 2.000 ha, tăng trên 300 ha so với năm 2008. Bình quân doanh thu mỗi trang trại đạt trên 350 triệu đồng/năm, trong đó doanh thu cao nhất là trang trại trồng cam của HTX Thành Công ở xã Xuân Hòa, bình quân 600 triệu đồng/ha/năm. Hằng năm, giá trị từ các trang trại ước đạt trên 93 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 1.500 lao động.

Tìm kiếm:✨

  • Trang trại, Sản xuất, Chăn nuôi, Khoa học, Lao động, Trồng trọt, Huyện Như Xuân, Con trâu, Năm 2008, Như Xuân, Giá trị, Nông hộ, Vận động nhân dân, Cúm gia cầm, Thủy cầm, Gia súc, Người chăn nuôi, Chăn nuôi công nghiệp, Chuồng trại, Doanh thu

Không có nhận xét nào