Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Nhân Dân: Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103/2018/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Cần Thơ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/phapluat/van-ban-moi/item/37296802-chinh-sach-moi-quyet-dinh-moi.html

Theo đó, thành phố được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức huy động theo quy định của pháp luật; vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho ngân sách địa phương vay lại. Mức dư nợ (bao gồm vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho vay lại và khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật) của ngân sách thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hằng năm được Quốc hội quyết định…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-10-2018.

Tìm kiếm:✨

  • Khoản vay, Dư nợ, Huy động, Ngân sách, Một số, Bội chi ngân sách, Chính phủ, Hằng Năm, Tp Cần Thơ, Thi hành, Đầu tư nước ngoài, Dư nợ cho vay, Tổng thu ngân sách, Vốn đầu tư nước ngoài, Ngân sách nhà nước, Vốn đăng ký

Không có nhận xét nào