Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo TNMT: Hậu Giang: Ủy quyền thực hiện thủ tục về QSDĐ

Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang vừa có Văn bản ủy quyền cho tất cả các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với loại hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/hau-giang-uy-quyen-thuc-hien-thu-tuc-ve-qsdd-1255743.html

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TP.Vị Thanh trả kết quả cho người dân

Theo Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm tham mưu của các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; giảm ùn tắc hồ sơ cho Văn phòng ĐKĐĐ; góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ngày 2/3/2017, Sở TN&MT đã triển khai thí điểm ủy quyền thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ do hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng hết thửa không đồng thời lồng ghép với các thủ tục khác theo quy trình mới tại Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TP.Vị Thanh. Sau hơn 01 năm thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào cải cách thủ tục hành chính, tạo được sự đồng thuận của người dân.

Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hậu Giang Lê Phước Nhàn cho biết: Qua theo dõi kết quả thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận do hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng hết thửa không đồng thời lồng ghép với các thủ tục khác theo quy trình mới tại Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TP.Vị Thanh cho thấy, tỷ lệ trả kết quả đúng và trước hẹn đạt 98,46%, số hồ sơ trả trễ hẹn chỉ còn 1,54%. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT Hậu Giang đã thống nhất ủy quyền thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận do hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng không đồng thời lồng ghép với các thủ tục khác theo quy trình mới cho tất cả các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ. Sở TN&MT còn mở rộng thêm phạm vi ủy quyền cho các Chi nhánh thực hiện loại thủ tục tặng cho QSDĐ.

Tìm kiếm:✨

  • Hậu Giang, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang, Sổ đỏ, Đất đai, Hồ sơ, Ủy quyền, Đăng ký, Thủ tục hành chính, Tham mưu

Không có nhận xét nào