Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Zing: [video] Trái Đất sẽ ra sao sau 500 năm?

Tìm kiếm bài viết Zing: Trái đất
Theo dự báo, trong 500 năm tới, Trái Đất đã đạt đến trình độ văn minh cao nhưng cũng bắt đầu những dấu hiệu của thảm họa diệt vong.

Khải Trần - Thu Thương

Tin tức Khoa học được tổng hợp từ báo Zing

Không có nhận xét nào