Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo VTC: [video] Đồng Nai- Gắp, hút 800 con sán lá gan trong ống mật người hay ăn gỏi cá

Tìm kiếm bài viết VTC: Đồng Nai
Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, các bác sĩ gắp và hút thành công hơn 800 con sán từ ống mật của người đàn ông hay ăn món gỏi cá.

VTC14

Tin tức Ẩm thực được tổng hợp từ báo VTC

Không có nhận xét nào