Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Zing: [video] Ngôi chùa không có hòm công đức ở Bắc Ninh

Tìm kiếm bài viết Zing: Chùa Tiêu
Chùa Tiêu là ngôi cổ tự nổi tiếng ở Bắc Ninh thu hút nhiều phật tử và du khách đến chiêm bái. Chùa còn có điểm đặc biệt là không đặt hòm công đức, không nhận lễ mâm cao cỗ đầy.

Đức Phạm

Tin tức được tổng hợp từ báo Zing

Không có nhận xét nào