Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Zing: [video] Nạn nhân chất độc da cam hướng dẫn Hải quân Mỹ làm hương

Tìm kiếm bài viết Zing: Chất Độc Da Cam, Giáp Hồ, Bảo Trợ
Đến thăm và giao lưu tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, các thủy thủ Hải quân Mỹ được học cách làm hương và hoa.

Giáp Hồ

Tin tức được tổng hợp từ báo Zing

Không có nhận xét nào