Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

VTC: [video] Từ hôm nay, 15 tuổi được dùng thẻ tín dụng không cần tài sản bảo đảm

Tìm kiếm bài viết VTC: Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, Thẻ Tín Dụng, Thẻ Ghi Nợ
Thông tư 26 của Ngân hàng Nhà nước người từ đủ 15 tuổi chưa đủ 18 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước mà không cần tài sản bảo đảm.

Quyết định này chính thức có hiệu lực từ hôm nay (3/3).

VTC14

Tin tức được tổng hợp từ báo VTC

Không có nhận xét nào