Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

TNMT: Sơn La- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

Tìm kiếm bài viết TNMT: Sở TN&MT Sơn La, Phê Phán, Tuyên Truyền
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định số 316/QĐ-UBND, về việc tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2018.

Sơn La: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường - Ảnh 1

Năm 2018, tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp với Báo TN&MT tuyên truyền phản ánh các hoạt động về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tuyên truyền gồm 3 nội dung chính. Trong đó, tiếp tục phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền phản ánh các hoạt động về lĩnh vực tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, công tác thanh, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường; nêu gương điển hình tiên tiến và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; việc xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; một số hoạt động nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2018.

Tổ chức 03 lớp tập huấn, cụ thể, 1 lớp tập huấn lồng ghép Luật bảo vệ môi trường và Luật đất đai, luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành cho đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã.

1 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy trong lĩnh vực tài nguyên nước cho cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước thuộc Phòng TN&MT cấp huyện; cán bộ công chức một số sở, ngành, đơn vị có liên quan; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước. Nội dung tập huấn về các hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước/ xả nước thải vào nguồn nước; vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ…

1 lớp tập huấn lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu về vai trò, trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ khí tượng thủy văn cho các đơn vị, tổ chức có công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sơn La: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường - Ảnh 2

Sở TN&MT Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, KTTV và BĐKH năm 2017.

Bên cạnh đó, sẽ phát hành 1.500 cuốn sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường sau thiên tai, bão, lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể có liên quan thực hiện các nội dung trên.

Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường là hoạt động thường niên của tỉnh Sơn La, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh. Góp phần hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường; khắc phục và cải thiện môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh; sẵn sàng ứng phó sự cố môi trường, biến đổi khí hậu.

Tăng cường hiệu quả quản lý về bảo vệ môi trường của lãnh đạo các cấp, các ngành, để tạo ra những chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; cũng như hiểu được quyền lợi, vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu đến các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh.

Tin tức được tổng hợp từ báo TNMT

Không có nhận xét nào