Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Tin Tức TTXVN: Có được mua tiếp BHYT hộ gia đình để không bị gián đoạn 5 năm?

Tìm kiếm bài viết Tin Tức TTXVN: Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Bắt Buộc, Thanh Toán
Bạn đọc hỏi: Tôi làm việc ở doanh nghiệp và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được gần 4 năm. Vậy tôi có thể tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) để không bị gián đoạn 5 năm? Trường hợp doanh nghiệp thu lại thẻ thì có được dùng thẻ photo và hồ sơ giải quyết như thế nào?

Về vấn đề này, theo hướng dẫn BHXH Việt Nam, những đối tượng đã tham gia BHYT bắt buộc khi nghỉ việc thì đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình để đảm bảo quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục theo quy định của Luật BHYT.

Có được mua tiếp BHYT hộ gia đình để không bị gián đoạn 5 năm? - Ảnh 1

Khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng đăng ký tham gia BHYT và nộp tiền trước khi thẻ cũ hết hạn 10 ngày thì được cấp thẻ BHYT hộ gia đình có thời hạn từ tháng kế tiếp. Trường hợp đãng ký chậm so với thời gian quy định hoặc tạm ngừng từ 3 tháng, khi đăng ký tham gia thì thẻ BHYT có giá trị sau 30 ngày.

Hồ sơ đăng ký tham gia gồm:

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số TK1- TS, 1 bản/người) (nếu có phát sinh thay đổi)

- Danh sách đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình (mẫu DK01, 1 bản).

Như vậy, khi đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình thì người lao động không cần phải photo thẻ BHYT cũ. Trường hợp muốn giảm phí cho thành viên trong gia đình từ người thứ 2 đến người thứ 4 thì photo toàn bộ thẻ BHYT còn giá trị sử dụng. Mức phí cụ thể như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Điều 43 Bộ luật Lao động quy định: “Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày”. Vì vậy, doanh nghiệp có trách nhiệm phải chốt sổ và trả sổ BHXH cho người lao động kịp thời.

Nếu doanh nghiệp vẫn không chốt sổ, trả sổ BHXH cho bạn hoặc không đóng đúng, đóng đủ BHXH cho người lao động thì người lao động có thể liên hệ với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận, huyện (nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở) hoặc Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để được can thiệp giúp đỡ.

XC/Báo Tin tức

Tin tức được tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN

Không có nhận xét nào