Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

PLO: Ngắm mỹ nhân qua áo dài Trúc Việt của NTK Việt Hùng

Tìm kiếm bài viết PLO: Áo Dài TP.HCM 2017, Trúc Việt, Thái Tuấn
Các tà áo dài đã làm nổi bật các mỹ nhân với vẻ đẹp Việt cổ điển, đài các mà đằm thắm, nền nã trong Lễ hội Áo dài TP.HCM 2017

1 / 11

Ngắm mỹ nhân qua áo dài Trúc Việt của NTK Việt Hùng - Ảnh 1

Tham gia Lê hội Áo dài TP.HCM, nhà thiết kế Việt Hùng tạo sự chú ý riêng với bộ sưu tập áo dài Trúc Việt.

2 / 11

Ngắm mỹ nhân qua áo dài Trúc Việt của NTK Việt Hùng - Ảnh 2

Bộ sưu tập mang đậm nét truyền thống.

3 / 11

Ngắm mỹ nhân qua áo dài Trúc Việt của NTK Việt Hùng - Ảnh 3

Tà áo dài làm nổi bật vẻ đẹp cổ điển của phụ nữ Việt đài các mà đằm thắm, nền nã với những người mẫu được tuyển chọn.

4 / 11

Ngắm mỹ nhân qua áo dài Trúc Việt của NTK Việt Hùng - Ảnh 4

Lấy hình ảnh tre trúc, nhà thiết kế Việt Hùng gửi vào bộ sưu tập hình ảnh quê hương gần gũi với mỗi người Việt.

5 / 11

Ngắm mỹ nhân qua áo dài Trúc Việt của NTK Việt Hùng - Ảnh 5

Tre trúc hiện diện khắp nơi trong lòng mỗi người dân Việt.

6 / 11

Ngắm mỹ nhân qua áo dài Trúc Việt của NTK Việt Hùng - Ảnh 6

7 / 11

Ngắm mỹ nhân qua áo dài Trúc Việt của NTK Việt Hùng - Ảnh 7

Tre trúc là lối đi về, là hình của những kỷ niệm không thể nào quên.

8 / 11

Ngắm mỹ nhân qua áo dài Trúc Việt của NTK Việt Hùng - Ảnh 8

9 / 11

Ngắm mỹ nhân qua áo dài Trúc Việt của NTK Việt Hùng - Ảnh 9

Anh sử dụng chất liệu lụa thuần Việt Thái Tuấn với kỹ thuật in phun.

10 / 11

Ngắm mỹ nhân qua áo dài Trúc Việt của NTK Việt Hùng - Ảnh 10

11 / 11

Ngắm mỹ nhân qua áo dài Trúc Việt của NTK Việt Hùng - Ảnh 11

❮ ❯

HÒA BÌNH - Ảnh: Đức Anh

HÒA BÌNH

Tin tức được tổng hợp từ báo PLO

Không có nhận xét nào