Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Pháp Luật VN: 95 ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn

Tìm kiếm bài viết Pháp Luật VN: Công Nhận, Rà Soát, Bổ Nhiệm
Hôm qua (5/3), Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố kết quả rà soát hồ sơ của 1.226 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

95 ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn - Ảnh 1

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Theo kết quả rà soát của Hội đồng Chức danh GS nhà nước, đến ngày 5/3 có 1.131 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, 95 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn đầy đủ theo quy định. Cũng theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh GS nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 đối với các ứng viên bảo bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, không có đơn thư tố cáo.

Trước đó, ngày 28/2, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 42/BGDĐT-VP báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017. Ngày 2/3, họp cho ý kiến về việc này, Thường trực Chính phủ đã thống nhất kết luận Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh GS nhà nước và Hội đồng chức danh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm một cách sâu sắc vì để tình trạng còn nhiều hồ sơ ứng viên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, cần phải xác minh thêm trong đợt xét công nhận năm 2017.

Đối với các trường hợp mà hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo rà soát lại kỹ lưỡng, bảo đảm đúng theo quy định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận và rà soát lại.

Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định thay thế Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng ngay từ đợt xét công nhận tới.

Phạm Mai

Tin tức được tổng hợp từ báo Pháp Luật VN

Không có nhận xét nào