Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

NLĐ: Có được tính 5 năm liên tục?

Tìm kiếm bài viết NLĐ: Bảo Hiểm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thất Nghiệp
Trần Kim Ngân (kimngantran89@gmail.com) hỏi: 'Tôi chấm dứt hợp đồng từ ngày 1-2-2018, tức công ty chỉ đóng BHYT cho tôi đến ngày 31-1-2018. Trong thời gian làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp chờ thẻ BHYT của BHXH, tôi có bị gián đoạn thời gian đóng BHYT không? Có bị mất quyền lợi 5 năm liên tục không?'.

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Điểm d, khoản 1, điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định: "Từ ngày 1-1-2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng (trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và điểm i, khoản 3 điều 1 thông tư này). Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn thì tối đa không quá 3 tháng. Mặt khác, người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm nếu không tham gia BHYT theo các nhóm khác thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm. Do đó, nếu trường hợp thẻ BHYT của chị Ngân bị gián đoạn không quá 3 tháng thì vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

Tin tức được tổng hợp từ báo NLĐ

Không có nhận xét nào