Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Nghệ An: Nghệ An- Dự kiến có 7 xã của Nghi Lộc sát nhập vào TX Cửa Lò

Tìm kiếm bài viết Nghệ An: Nghi Khánh, Cửa Lò, Nghi Hợp
Theo đề án sẽ có 7 xã của huyện Nghi Lộc sáp nhập về Cửa Lò đó là: Nghi Khánh, Nghi Hợp, Nghi Thạch, Nghi Phong, Nghi Xuân, Phúc Thọ và xã Nghi Thái. Lúc đó, diện tích đất tự nhiên của thị xã từ 27,81 km2 tăng lên 74, 45 km2 và dân số tăng từ 58.000 người lên trên 105.000 người.

Thành lập năm 1994, trên cơ sở tách từ thị trấn Cửa Lò và 4 xã: Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Hòa, Nghi Hải và một phần đất của xã Nghi Quang thuộc huyện Nghi Lộc, địa giới hành chính của thị xã Cửa Lò hiện có 7 phường với diện tích đất tự nhiên chỉ có 27,81 km2.

Nghệ An: Dự kiến có 7 xã của Nghi Lộc sát nhập vào TX Cửa Lò - Ảnh 1

Đường Bình Minh thị xã Cửa Lò. Ảnh: Châu Lan

Thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU, ngày 26/9/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (khóa XVI) về xây dựng và phát triển Thị xã Cửa Lò trở thành đô thị du lịch đến năm 2015, có tính đến năm 2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 5263/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc xây dựng đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghi Lộc để mở rộng thị xã Cửa Lò.

Đến ngày 14/12/2017, UBND tỉnh đã thông qua kế hoạch số 771/KH-UBND triển khai và phân công nhiệm vụ xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghi Lộc để mở rộng thị xã Cửa Lò.

Theo kế hoạch, trong tháng 1/2018, hoàn thành bước 1 Đề án để xin ý kiến các ngành, các cấp có liên quan và tổ chức hội thảo đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghi Lộc để mở rộng thị xã Cửa Lò; Từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2018 tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại cộng đồng dân cư các xã thuộc diện được dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính sáp nhập về thị xã Cửa Lò quản lý.

Đến tháng 4/2018, HĐND cấp xã, huyện tiến hành họp thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị xã Cửa Lò. Tháng 5/2018, trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghi Lộc để mở rộng thị xã Cửa Lò, sau đó trình Ban thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án. Khoảng tháng 7/2018, trình HĐND tỉnh thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghi Lộc để mở rộng thị xã Cửa Lò.

Sau đó, hoàn thiện hồ sơ Đề án trình Bộ Nội vụ thẩm định, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo đề án sẽ có 7 xã của huyện Nghi Lộc sáp nhập về Cửa Lò đó là: Nghi Khánh, Nghi Hợp, Nghi Thạch, Nghi Phong, Nghi Xuân, Phúc Thọ và xã Nghi Thái. Lúc đó, diện tích đất tự nhiên của thị xã từ 27,81 km2 tăng lên 74, 45 km2 và dân số tăng từ 58.000 người lên trên 105.000 người.

Với mục tiêu mở rộng địa giới hành chính nhằm giúp chính quyền đô thị Cửa Lò dễ giải quyết những vấn đề mang tính vĩ mô như mở rộng các trục phát triển về phía tây nam; phát triển các làng nghề truyền thống, công viên sinh thái, quản lý bảo tồn quần thể di sản văn hóa trong sự toàn vẹn nhất của nó để phục vụ du lịch, giải quyết rất nhiều bài toán khác như vấn đề xử lý rác thải, đất dành cho tiểu thủ công nghiệp...

Nghệ An: Dự kiến có 7 xã của Nghi Lộc sát nhập vào TX Cửa Lò - Ảnh 2

Xã Nghi Thái Nghi Lộc hôm nay. Ảnh: Quang An

Hữu Lương

Tin tức được tổng hợp từ báo Nghệ An

Không có nhận xét nào