Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Lao Động: Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho

Tìm kiếm bài viết Lao Động: Bà Chúa Kho, Đền Bà Chúa Kho, Vũ Ninh
Ghi nhận của Lao Động, tại khu vực Đệ nhất cung đền Bà Chúa Kho, nhiều người hành hương đến xin lộc, 'vay vốn' đã trả đầy tiền lẻ xuống sàn và trên ban thờ.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 1

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 2

Ngày 1.3 (tức mùng 14 tháng Giêng), rất đông người dân hành hương đến đền Bà Chúa Kho (phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) dâng lễ để xin lộc, “vay vốn” Bà Chúa kho, mong cho cả năm được may mắn, làm ăn phát đạt.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 3

Từ 10h, hàng ngàn người chen chúc nhau sắp lễ dâng lên Bà Chúa Kho. Họ chủ yếu là những người buôn bán, kinh doanh, đến cầu xin làm ăn gặp nhiều may mắn.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 4

Mong muốn Bà Chúa Kho chứng giám lòng thành, nhiều người đã rải tiền lẻ để mong được Bà phù hộ.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 5

Khu vực Đệ nhất cung - nơi thờ Bà Chúa Kho, tiền lẻ rải kín khắp sàn.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 6

Hàng nghìn tờ tiền lẻ “bủa vây” tượng Bà Chúa Kho.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 7

Bên trong khu vực Đệ nhất cung, nhiều người chắp tay khấn vái, đồng thời rải tiền lẻ xuống sàn và trên ban thờ.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 8

Có người còn vơ số tiền lẻ dưới sàn rồi tung lên để lấy may.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 9

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 10

Tượng Ban Hoàng Bơ, Ban Hoàng Đôi cũng đầy tiền lẻ.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 11

Nhiều người đặt tiền lẻ bên ngoài tượng Ban Hoàng Đôi.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 12

Các tượng chất đầy tiền lẻ.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 13

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 14

Khách đi lễ rải tiền lẻ vào cung cấm nhiều đến mức nhà đền phải đặt các thùng nhựa lớn để thu gom.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 15

Phía trước cung cấm đền thờ bà Chúa Kho luôn có người khấn vái, trên tay cầm sẵn tiền lẻ để thả vào bên trong.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 16

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho - Ảnh 17

Ngoài cung cấm, người đi lễ đặt tiền lẻ ở rất nhiều ban thờ tại đền bà Chúa Kho, dù nhà đền đã cử người nhắc nhở.

Cường Ngô - Văn Thắng

Tin tức được tổng hợp từ báo Lao Động

Không có nhận xét nào