Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

DĐDN: Sa sút trong kinh doanh, 'ông lớn' thủy sản vào diện bị kiểm soát đặc biệt

Tìm kiếm bài viết DĐDN: Lỗ Lũy Kế, Kiểm Toán, Agifish
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) công bố Quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish-mã CK: AGF) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 07/03/2018.

Sa sút trong kinh doanh, 'ông lớn' thủy sản vào diện bị kiểm soát đặc biệt - Ảnh 1

Nguyên nhân AGF bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt là do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định. Theo quy chế hiện hành, cổ phiếu AGF sẽ chỉ được giao dịch vào phiên chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

AGF cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2018 tính từ 1/10/2017 đến 31/12/2017 (năm tài chính của Agifish bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau).

Theo đó, doanh thu trong quý đạt trên 505,5 tỷ đồng, giảm sâu đến 25% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu bán cá xuất khẩu đạt hơn 348,5 tỷ đồng, chiếm 69% tổng doanh thu. Đáng chú ý chi phí giá vốn bỏ ra lớn hơn cả doanh thu nên Agifish đã lỗ gộp 55,5 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong khi cùng kỳ vẫn ghi nhận lãi gộp hơn 47,7 tỷ đồng. Hoạt động bán cá xuất khẩu đã ghi nhận lỗ gộp đến 57 tỷ đồng do chi phí giá vốn bị đẩy lên cao.

Trừ thêm các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác, riêng quý 1 Agifish lỗ gần 96,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 1,6 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế đến 31/12/2017 lên trên 188 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn hơn 505 tỷ đồng; vốn góp chủ sở hữu hơn 281 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho giảm mạnh 200 tỷ đồng so với đầu kỳ, còn hơn 338 tỷ đồng. Tính đến cuối quý tổng cộng tài sản công ty còn 1.645 tỷ đồng, giảm gần 430 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tổng nợ phải trả 1.140 tỷ đồng, giảm được 330 tỷ đồng tronng đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 745 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn 16 tỷ đồng.

Trước đó, HoSE đã đưa cổ phiếu AGF vào diện kiểm soát kể từ ngày 31/01/2018. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của AGF âm tới 187,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2016 là âm 92,3 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 1/10/2016 – 30/09/2017.

Một "ông lớn" thủy sản khác là cổ phiếu Công ty CP Hùng Vương (mã HVG) cũng bị vào diện kiểm soát kể từ ngày 26/01/2018. Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HVG năm 2016 và 2017 lần lượt là -49,3 tỷ và -712,96 tỷ đồng (căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất).

Cổ phiếu HVG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào buổi chiều) kể từ ngày 26/1/2017. Căn cứ giải trình của công ty, HoSE sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian, dù vẫn là chứng khoán bị kiểm soát.

Linh Nga

Tin tức được tổng hợp từ báo DĐDN

Không có nhận xét nào