Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Dân Việt: Ngỡ ngàng với người đàn ông vừa làm vừa xoạc

Tìm kiếm bài viết Dân Việt: Ngỡ Ngàng
Người đàn ông này nghiện 'xoạc' trong hoàn cảnh, cứ phải vừa làm vừa 'xoạc' mới chịu.

Ngỡ ngàng với người đàn ông vừa làm vừa xoạc - Ảnh 1

Cắt cây cũng phải bê ghế ra "xoạc".

Ngỡ ngàng với người đàn ông vừa làm vừa xoạc - Ảnh 2

Dọn dẹp nhà cửa cũng phải "xoạc".

Ngỡ ngàng với người đàn ông vừa làm vừa xoạc - Ảnh 3

Ra vườn tưới rau cũng "xoạc".

Ngỡ ngàng với người đàn ông vừa làm vừa xoạc - Ảnh 4

"Xoạc" mọi lúc mọi nơi, "xoạc" không nghỉ ngơi.

Ngỡ ngàng với người đàn ông vừa làm vừa xoạc - Ảnh 5

Đi quét lá cũng phải "xoạc" mới chịu.

Ngỡ ngàng với người đàn ông vừa làm vừa xoạc - Ảnh 6

Cắt cỏ cũng không thể bỏ qua việc "xoạc".

Ngỡ ngàng với người đàn ông vừa làm vừa xoạc - Ảnh 7

"xoạc" mọi lúc không biết chán.

Ngỡ ngàng với người đàn ông vừa làm vừa xoạc - Ảnh 8

Không biết lúc đi ngủ ông ấy có "xoạc" không nữa?

Chém Gió

Tin tức được tổng hợp từ báo Dân Việt

Không có nhận xét nào