Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Dân Việt: Cô gái nào cũng có một người bạn thân 'khốn nạn' thế này

Tìm kiếm bài viết Dân Việt: Sấp Mặt
Kiểu gì thì các cô gái cũng phải có ít nhất một đứa bạn thân 'khốn nạn' như thế này.

Cô gái nào cũng có một người bạn thân 'khốn nạn' thế này - Ảnh 1

Các thức giấc đứa bạn thân gọi mãi không chịu dậy.

Cô gái nào cũng có một người bạn thân 'khốn nạn' thế này - Ảnh 2

Tìm cách troll mọi lúc mọi nơi.

Cô gái nào cũng có một người bạn thân 'khốn nạn' thế này - Ảnh 3

Đi đổ rác cũng không để cho bạn yên.

Cô gái nào cũng có một người bạn thân 'khốn nạn' thế này - Ảnh 4

Tìm mọi trò "khốn nạn" nhất chỉ để troll bạn.

Cô gái nào cũng có một người bạn thân 'khốn nạn' thế này - Ảnh 5

Bạn không ngã "sấp mặt" thì bạn chưa hài lòng.

Chém Gió

Tin tức được tổng hợp từ báo Dân Việt

Không có nhận xét nào