Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Zing: [video] Tại sao mùng 5, 14, 23 bị coi là ngày xấu?

Tìm kiếm bài viết Zing: Vũ Quốc Trung, Xuân Lai, Truyền Miệng
Theo thạc sĩ Vũ Quốc Trung, mùng 5, 14, 23 là những ngày vua đi kinh lý, người dân cần tránh đi ngoài đường, nếu không sẽ bị xử tội, lâu dần truyền miệng thành ngày xấu.

Hoàng Thiên - Xuân Lai

Tin tức được tổng hợp từ báo Zing

Không có nhận xét nào