Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Zing: [video] Nhóm thanh niên thách thức cảnh sát

Tìm kiếm bài viết Zing: Đánh Võng, Bóp Còi, Hoàng Cư
Nhóm thanh niên ở Ninh Bình điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, đánh võng, bóp còi inh ỏi trên đường, thách thức cảnh sát giao thông.

Hoàng Cư

Tin tức được tổng hợp từ báo Zing

Không có nhận xét nào