Header Ads

ad

Zing: [video] Không khí chợ hoa Tết Sài Gòn những năm 90

Tìm kiếm bài viết Zing: Chợ Hoa Sài Gòn
Đoạn tư liệu chợ hoa Sài Gòn vào năm 1992, không khí nhộn nhịp không khác gì hiện tại.

Tuấn Nguyễn

Tin tức được tổng hợp từ báo Zing

Không có nhận xét nào