Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

VnEconomy: Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 21-28/2

Tìm kiếm bài viết VnEconomy: Công Ty Cổ Phần Sách, Cổ Tức, Công Ty Niêm Yết
Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2018Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2018...

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 21-28/2 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

* Ngày 21/2/2018, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 26/2/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 27/2/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).

* Ngày 28/2/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (mã CIA-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Hà Anh

Tin tức được tổng hợp từ báo VnEconomy

Không có nhận xét nào