Header Ads

ad

VNCA: Về em nhé...

Tìm kiếm bài viết VNCA: Làm Bạn
Mùa Thu này em có về qua ngõmua giùm anh một ít trầu caytháng lại tháng mẹ vẫn ngồi bậu cưảgậy trúc già làm bạn với mẹ thôi

Về em nhé... - Ảnh 1

Bốn đứa con như bốn tao nôi
dứt tiếng ru rồi bay đi mỗi ngả
mẹ thương con đường đời vất vả
nên cứ bảo đừng về, mẹ khỏe chớ lo

Hai năm rồi mẹ ngồi mòn bậu cửa
con sợ nhiều mỗi bận gió heo may
không dám nhìn đàn chim đi tránh rét
mong gió thiên di đừng chạm ngõ nhà mình

Về em nhé mua giùm anh áo ấm
như ngày xưa mình mẹ ủ bốn anh em
giờ ra ràng mỗi đứa bay một ngả
để chiều chiều mình mẹ đón Thu sang.

Nguyễn Thế Hùng - Xuân 2018

Tin tức được tổng hợp từ báo VNCA

Không có nhận xét nào