Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Tin Tức TTXVN: Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết

Tìm kiếm bài viết Tin Tức TTXVN: Lê Phú
Áo dài cách tân là một trong những lựa chọn hợp thời trang, đậm đà bản sắc dân tộc đang được các bậc phụ huynh lựa chọn cho con cái trong các dịp đầu năm mới.

Áo dài cách tân là một trong những lựa chọn hợp thời trang, đậm đà bản sắc dân tộc đang được các bậc phụ huynh lựa chọn cho con cái trong các dịp đầu năm mới.

Ngắm các bé trong bộ áo dài cách tân:

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 1

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 2

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 3

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 4

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 5

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 6

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 7

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 8

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 9

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 10

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 11

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 12

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 13

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 14

Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết - Ảnh 15

Lê Phú/Báo Tin tức

Tin tức được tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN

Không có nhận xét nào