Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Thanh Niên: [video] Đèn đường phát sáng nhờ... phân chó

Tìm kiếm bài viết Thanh Niên: Diệp Uyên
Những chiếc đèn đường ở Anh phát sáng nhờ phân chó là sáng kiến của nhà phát minh người Anh Brian Harper.

Diệp Uyên

Tin tức được tổng hợp từ báo Thanh Niên

Không có nhận xét nào