Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Thanh Niên: [video] 6 vạn người trảy hội xuân đất Phật Yên Tử

Tìm kiếm bài viết Thanh Niên: Yên Tử, Khai Hội, Hành Hương
Ngày 25.2.2018, tức ngày mùng 10 tháng Giêng, khoảng 6 vạn du khách hành hương về đất Phật Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh trong ngày khai hội.

Lã Nghĩa Hiếu

Tin tức được tổng hợp từ báo Thanh Niên

Không có nhận xét nào