Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Thanh Niên: Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về

Tìm kiếm bài viết Thanh Niên: Ghi Nhận, Bảo Vệ, Ngăn Chặn
Đường hoa Nguyễn Huệ đã khép lại sau 7 ngày diễn ra trong Tết. Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng của đường hoa, trong lúc nhiều công nhân thi công đã tháo dỡ các công trình trang trí thì nhiều người dân đã lén vào lấy hoa hoặc đến các xe rác để mang hoa về.

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 1

Theo ghi nhận của phóng viên, sau 22 giờ 30 nhiều người dân đã tập trung tại xung quanh đường hoa để xin hoa hay tập trung gần những xe rác để lấy hoa và lẻn vào đường hoa để lấy. Bảo vệ ở đường hoa đã rất vất vả ngăn chặn việc này

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 2

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 3

Các công nhân đang tiến hành việc tháo hoa và phá các công trình trang trí

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 4

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 5

Theo ban tổ chức thì các hoa sau nhiều ngày trang trí nếu còn dùng được sẽ được đưa về tiếp tục chăm sóc và trang trí ở các nơi khác hoặc các khu du lịch trong thành phố

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 6

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 7

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 8

Các hoa không còn được sử dụng thì sẽ đưa lên xe rác đưa đi hủy

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 9

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 10

Bảo vệ đã rất vất vả khi ngăn chặn người lấy hoa

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 11

Một bảo vệ lấy lại hoa từ một người phụ nữ. Sau khi người phụ nữ này lén lấy hoa trong đường hoa

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 12

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 13

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 14

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 15

Người dân tập trung quanh những xe rác để lấy hoa

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 16

Nhiều người chen nhau lấy từng giỏ hoa

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 17

Một người đàn ông vui vẻ sau khi lấy được 2 cây hoa

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 18

Thậm chí có người còn lén vào đường hoa để lấy

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 19

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc, hoa bỏ trong xe rác cũng được người dân đem về - Ảnh 20

Các chậu hoa được tập trung và chuẩn bị mang về nhà

Tin tức được tổng hợp từ báo Thanh Niên

Không có nhận xét nào