Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

PLO: Bất thường trong việc giám định y khoa tại Hà Tĩnh

Tìm kiếm bài viết PLO: Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Hưu Trí, Giám Định
BHXH Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện công tác giám định y khoa tại Hội đồng giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Bất thường trong việc giám định y khoa tại Hà Tĩnh - Ảnh 1

Theo BHXH Việt Nam, qua báo cáo của BHXH tỉnh Hà Tĩnh có 38/67 trường hợp người lao động đề nghị hưởng chế độ hưu trí trước tuổi (trong khoảng từ ngày 20-11 đến 12-12-2017) được Hội đồng giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh kết luận suy giảm khả năng lao động 81%.

Điều đáng chú ý là 22 trường hợp được xác định có bệnh tật tổn thương cơ thể giống nhau.

Bất thường trong việc giám định y khoa tại Hà Tĩnh - Ảnh 2

Hội đồng giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Internet

Theo cách hiểu thông thường, người được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì sẽ không lao động, công tác được, không tự phục vụ được bản thân mà phải có người giúp đỡ. Nếu là công nhân, viên chức hay quân nhân nhất thiết phải cho nghỉ công tác hay xuất ngũ, hưởng chế độ (hưu trước tuổi); nếu là thân nhân người lao động hoặc người hưởng BHXH hằng tháng thì được hưởng chế độ tử tuất (nếu đủ điều kiện).

BHXH Việt Nam cho biết theo quy định của Luật BHXH, mức suy giảm khả năng lao động là căn cứ, điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hằng tháng. Luật BHXH giao bộ trưởng Bộ Y tế quy định hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Y tế chưa ban hành quy định, tiêu chuẩn để đánh giá “mức độ suy giảm khả năng lao động”.

Từ tình hình nêu trên, BHXH Việt Nam kính đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành quy định, tiêu chuẩn xác định tỉ lệ suy giảm khả năng lao động đảm bảo tính khoa học, chính xác làm căn cứ để cơ quan BHXH giải quyết các chế độ cho người lao động và thân nhân của họ một cách chính xác, công bằng.

Việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng đáp ứng đúng, đủ các điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định sẽ đảm bảo công bằng xã hội và góp phần quan trọng trong việc đảm bảo khả năng chi trả của quỹ BHXH. Trong dài hạn, thực hiện đúng chủ trương đường lối chính sách của Nhà nước ta là đảm bảo an sinh xã hội một cách bền vững.

VIẾT LONG

Tin tức được tổng hợp từ báo PLO

Không có nhận xét nào