Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Pháp Luật VN: Cách hết chức vụ Đảng của 2 cán bộ huyện gian dối bằng cấp

Tìm kiếm bài viết Pháp Luật VN: Tỉnh Ủy Phú Yên, Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Văn Thông
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 ông: Nguyễn Văn Thông, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Đảng, Đoàn thể, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tây Hòa; Nguyễn Ngọc Tân, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Đảng, Đoàn thể, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tây Hòa.

Cách hết chức vụ Đảng của 2 cán bộ huyện gian dối bằng cấp - Ảnh 1

Theo các quyết định, ông Nguyễn Văn Thông không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng từ năm 2002 đến 2017 đã kê khai trình độ văn hóa phổ thông 12/12 trong hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức, lý lịch đảng viên, hồ sơ để được tuyển dụng, bổ nhiệm, thi nâng ngạch công chức, ứng cử vào cấp ủy; báo cáo giải trình với các tổ chức đảng có thẩm quyền về văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thiếu trung thực, quanh co.

Ông Nguyễn Ngọc Tân từ năm 1992 - 2017 sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc trung học (phó bản) cấp cho người khác, tẩy xóa, sửa chữa thành bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của ông để kê khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên, hồ sơ cán bộ công chức; hồ sơ học tập, nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, nghiệp vụ, để được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử vào cấp ủy các cấp; báo cáo, giải trình thiếu trung thực với tổ chức đảng có thẩm quyền về việc học tập, thi tốt nghiệp bổ túc trung học của ông.

"Các ông Thông, Tân đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín bản thân...", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nêu rõ và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 đối với ông Nguyễn Văn Thông; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng các nhiệm kỳ 1995 - 2000, 2000 - 2005, 2005 - 2010, 2010 - 2015, 2015 - 2020 đối với ông Nguyễn Ngọc Tân.

P. Luật

Tin tức được tổng hợp từ báo Pháp Luật VN

Không có nhận xét nào