Ngôi Sao VN: Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Ngôi Sao VN: Theo Nld.Com.Vn, Lam Trường, Yến Phương
Theo chia sẻ của vợ Lam Trường - Yến Phương thì bộ ảnh này được chụp từ vài năm trước. Giờ cô chia sẻ để nhìn lại chặng đường hạnh phúc của hai vợ chồng.

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 1

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 2

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 3

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 4

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 5

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 6

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 7

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 8

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 9

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 10

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 11

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 12

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 13

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 14

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 15

Vợ chồng Lam Trường tình tứ giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh 16

A.N (Theo Nld.com.vn)

Tin tức được tổng hợp từ báo Ngôi Sao VN

Bài viết liên quan: