Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

NDH: Thẩm định lại tổng mức đầu tư tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Tìm kiếm bài viết NDH: Metro, Bến Thành, Suối Tiên
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể yêu cầu đến cuối tháng 3 phải hoàn thành việc thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Kết luận cuộc họp về tình hình thẩm định dự án đường sắt đô thị TP.HCM tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) ngày 26/2, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các Bộ, ngành sớm có ý kiến góp ý để hoàn chỉnh hồ sơ, tờ trình thẩm định.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT và UBND TP HCM khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo đến cuối tháng 3 phải thẩm định xong theo yêu cầu của Chính phủ, làm cơ sở để Bộ GTVT hoàn thiện ý kiến thẩm định, báo cáo Chính phủ trước khi trình Quốc hội thảo luận, xem xét tại Kỳ họp vào tháng 5 tới.

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan, Sở GTVT và Ban QLDA đường sắt đô thị TPHCM đã báo cáo làm rõ các nội dung liên quan đến dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TPHCM (tuyến số 1: Bến Thành - Suối Tiên, tuyến số 2: Bến Thành - Tham Lương).

Đồng thời rà soát trình tự thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình thực hiện, đảm bảo việc thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án đúng theo quy định Nhà nước đã ban hành.

Thẩm định lại tổng mức đầu tư tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 1

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Dự án đường sắt đô thị TP HCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suổi Tiên) được UBND TP HCM phê duyệt lần đầu vào năm 2007 với tổng mức đầu tư (TMĐT) hơn 17.000 tỷ đồng. Trên cơ sở các nội dung thay đổi, rà soát, tính toán lại, theo đề nghị của UBND TPHCM, các Bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản ngày 25/8/2011 đồng ý cho UBND TP phê duyệt điều chỉnh dự án với TMĐT trên 47.000 tỷ đồng.

Đến nay, tiến độ chung của dự án đạt khoảng 50% khối lượng thực hiện (5/6 gói thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt dự toán và ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu để triển khai từ năm 2012). Tỷ lệ giải ngân vốn đối ứng đạt 26%, vốn vay ODA đạt 38%.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được Thủ tướng Chính phủ giao UBND TPHCM hoàn thiện, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) và thực hiện các thủ tục ký kết các hiệp định vay vốn với 03 nhà tài trợ (ADB, KfW, EIB) vào cuối năm 2008.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của tư vấn, ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và nhà tài trợ, UBND TPHCM đã phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 với TMĐT là 26.116 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thiết kế, tư vấn phát hiện nhiều nội dung chưa phù hợp dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế cơ sở. Bên cạnh đó, TMĐT cũng đã được cập nhật, tính toán lại.

Tại thời điểm tháng 8/2017, TMĐT dự kiến điều chỉnh là 48.771 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; cơ bản hoàn thành toàn nhà văn phòng, các công trình phụ trợ tại depot Tham Lương. Dự án đang trong giai đoạn đấu thầu tuyển chọn nhà thầu xây dựng song song với quá trình điều chỉnh dự án.

Dự án đường sắt đô thị TP HCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) là những dự án trọng điểm quốc gia, về nguyên tắc phải thông qua Quốc hội về chủ trương điều chỉnh dự án.

Tại văn bản số 348/VPCP-CN ngày 11/1/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trong đó giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và UBND TPHCM thẩm định việc điều chỉnh TMĐT dự án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời gửi BộKế hoạch và Đầu tưđể chủ trì, phối hợp với UBND TPHCM xây dựng Báo cáo của Chính phủ, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14.

Duy Khánh

Tin tức được tổng hợp từ báo NDH

Không có nhận xét nào