Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Kiến Thức: [video] Lỡ thương một người rồi biết làm sao đây...

Tìm kiếm bài viết Kiến Thức: Tri Kỷ
Người có biết không mình đã hứa mãi nắm chặt tay nhau rồi đấy, thương nhau rồi đấy, tri kỷ à! Thương một người là thương tất cả những gì thuộc về họ.

Mời quý độc giả xem video Lỡ thương một người rồi:

Nguồn Nhân Duyên

Trường Sơn(nguồn Facebook)

Tin tức được tổng hợp từ báo Kiến Thức

Không có nhận xét nào