Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Hải Quan: TP.HCM- Thu thuế nội địa tăng, thuế XNK giảm

Tìm kiếm bài viết Hải Quan: Lê Thu, Tổng Thu Ngân Sách, Dự Toán
Theo báo cáo từ Sở Tài chính TP.HCM, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM trong 2 tháng đầu năm 2018 ước đạt 62.413 tỷ đồng, đạt 16,56% dự toán năm và tăng 5,42% so với cùng kỳ.

TP.HCM: Thu thuế nội địa tăng, thuế XNK giảm - Ảnh 1

Thu từ hoạt động XNK trong 2 tháng đầu năm 2018 giảm. Ảnh: T.H

Trong đó, số thu nội địa ước 45.874 tỷ đồng, đạt 17,91% dự toán, tăng 11,35% so cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 13.600 tỷ đồng, đạt 12,59% dự toán, giảm 12,26% so cùng kỳ.

Trong 2 tháng đầu năm 2018, số thu ngân sách địa phương TP.HCM ước 15.312 tỷ đồng, đạt 18,68% dự toán, tăng 15,23 % so với cùng kỳ. Trong đó tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 14.184 tỷ đồng, đạt 18,26% dự toán, tăng 6,74% so với cùng kỳ.

Năm 2018, TP.HCM được Trung ương giao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM 376.780 tỷ đồng và thu ngân sách địa phương gần 82.000 tỷ đồng.

Lê Thu

Tin tức được tổng hợp từ báo Hải Quan

Không có nhận xét nào