Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Dân Việt: [video] Nếu một ngày không dùng mạng xã hội, bạn cảm thấy thế nào?

Tìm kiếm bài viết Dân Việt: Game Online, Đức Nguyễn, Vũ Nguyễn Hà Anh
Không còn là một thói quen, tình trạng vào mạng xã hội và chơi game online nhiều tới mức nghiện đã và đang gây ra rất nhiều hậu quả cho giới trẻ hiện nay.

Hiện nay, tình trạng nghiện mạng xã hội, nghiện game của giới trẻ dường như đã quá phổ biến. Trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, việc lạm dụng, nghiện mạng xã hội đang gây ra những ảnh hưởng rất lớn.

Đức Nguyễn - Hà Anh

Tin tức được tổng hợp từ báo Dân Việt

Không có nhận xét nào