Header Ads

ad

Dân Việt: [video] Chợ hoa mỗi năm chỉ họp dịp Tết ở phố cổ Hà Nội

Tìm kiếm bài viết Dân Việt: Chợ Hoa Hàng Lược
Chợ hoa Hàng Lược họp duy nhất một lần trong năm, bắt đầu từ 23 tháng Chạp, thu hút rất đông người Hà Nội đến mua sắm.

Tin tức được tổng hợp từ báo Dân Việt

Không có nhận xét nào