Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Dân Việt: Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm

Tìm kiếm bài viết Dân Việt: Hài Hước, Sấp Mặt, Trùng Hợp
Các nhiếp ảnh gia vô tình 'chộp' được những hình ảnh trùng hợp đúng thời điểm đầy hài hước.

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 1

Ối giời, "công lực" mạnh thế bảo sao không ngã.

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 2

Đổ lên đầu cho hạ nhiệt bớt đi nào.

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 3

Ủ uôi, "đánh" mạnh thế ai mà đỡ nổi.

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 4

Đi đứng thôi mà cũng vụng về.

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 5

Chộp đúng lúc vừa tiếp đất.

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 6

Đi đau vội thế, chò anh đi cùng với nào.

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 7

Chỉ là trùng hợp thôi, nhìn cho kỹ nhé.

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 8

Kiểu này mà khinh khí cầu không bay lên thì hơi phí.

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 9

Giờ muốn thay đổi quyết định cũng quá muộn rồi.

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 10

Ông bơi thi với bọn tôi không hả?

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 11

Khoảnh khắc trước khi bị "sấp mặt".

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 12

Chả nhẽ con người đi được trên mặt nước sao?

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 13

Tình cờ thôi nha, chứ đầu thì đầy đủ lắm.

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 14

Ủ uôi, nhìn thấy gì mà cô bé ngạc nhiên thế?

Hài hước các khoảnh khắc được 'chộp' lại đúng thời điểm - Ảnh 15

Haha, đầu ông anh tròn quá đấy.

Chém Gió

Tin tức được tổng hợp từ báo Dân Việt

Không có nhận xét nào