Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

BizLIVE: Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc bị phạt 170 triệu đồng

Tìm kiếm bài viết BizLIVE: Kinh Bắc, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Kiểm Toán
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 40/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc bị phạt 170 triệu đồng - Ảnh 1

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 40/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do công bố thông tin sai lệch.

Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu Tiền mặt trong BCTC năm 2016 được kiểm toán ký ngày 30/3/2017 và ngày 06/4/2017; các chỉ tiêu Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và Đầu tư vào công ty con, Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố tại BCTC năm 2016 được kiểm toán ký ngày 30/3/2017.

Tổng số tiền phạt là 170 triệu đồng.

BẢO NGỌC

Tin tức được tổng hợp từ báo BizLIVE

Không có nhận xét nào