Header Ads

ad

ANTĐ: Không tổ chức nghi lễ hầu đồng như ca nhạc đường phố

Tìm kiếm bài viết ANTĐ: Hầu Đồng, Thờ Mẫu Tam Phủ, Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã có công văn số 618/BVHTTDL-DSVH yêu cầu các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương không tổ chức nghi lễ hầu đồng ở khu vực công cộng với tính chất một loại hình dịch vụ du lịch hay ca nhạc đường phố.

Không tổ chức nghi lễ hầu đồng như ca nhạc đường phố - Ảnh 1

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể

Theo đó, nhằm triển khai hiệu quả và nghiêm túc Chương trình hành động quốc gia bảo vệ di sản Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được Bộ VH-TT&DL công bố, Bộ VH-TT&DL yêu cầu các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh các hiện tượng phản cảm, sai lệch với bản chất của di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Cụ thể, chỉ tổ chức hầu đồng ở những nơi có điện thờ Mẫu hoặc di tích thờ Mẫu; không tổ chức nghi lễ hầu đồng ở khu vực công cộng với tính chất một loại hình dịch vụ du lịch hay ca nhạc đường phố.

Các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các địa phương thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người thực hành về giá trị di sản, qua đó khuyến cáo hạn chế việc sử dụng nhiều vàng mã và đồ lễ đặt tiền để chia phát lộc trong lễ hầu đồng.

Đồng thời, có các biện pháp ngăn chặn, xử lý hiện tượng lợi dụng hầu đồng, lợi dụng niểm tin của nhân dân để trục lợi, kiếm tiền và làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, tinh thần của cộng đồng.

Bộ VH-TT&DL cũng yêu cầu các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh, thành phố xem xét ban hành quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích, trong đó quy định rõ không gian và thời gian được thực hành hầu đồng tại di tích nhằm đảm bảo sự trang nghiêm và không gian phục vụ khách tham quan di tích.

Nguyễn Ngọc Trâm

Tin tức được tổng hợp từ báo ANTĐ

Không có nhận xét nào