Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Đại Đoàn Kết: Đắk Nông- Chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô

Tìm kiếm bài viết Đại Đoàn Kết: Kiểm Lâm, Chữa Cháy, Chi Cục Kiểm Lâm
Theo Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông), mùa khô 2017-2018, trên địa bàn tỉnh có gần 120 nghìn ha rừng; trong đó có hơn 88 nghìn ha rừng tự nhiên và gần 30 nghìn ha rừng trồng) có nguy cơ cháy cao…

Đắk Nông: Chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô - Ảnh 1

Để chủ động phòng chống cháy rừng, tỉnh Đắk Nông tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở cả 3 cấp; thực hiện diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng quy mô cấp huyện, tỉnh với phương châm “4 tại chỗ” nhằm xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Đồng thời các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã lập kế hoạch phân công, bố trí cán bộ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm thực hiện tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trong các tháng cao điểm mùa khô; chủ động phát hiện, dập tắt ngay khi đám cháy mới phát sinh; ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và thông tin cấp cháy rừng kịp thời để các cấp, ngành, đơn vị, chủ rừng chủ động thực hiện biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả.

Anh Dũng

Tin tức được tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết

Không có nhận xét nào