Zing: [video] Đường sắt Cát Linh - Hà Đông kết nối với phương tiện công cộng nào?

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Zing: Đường Sắt Cát Linh, Hữu Nhân, Hà Đông
Sau khi hoàn thành, đường sắt Cát Linh - Hà Đông được kết nối với BRT, metro, buýt thường và các tuyến xe khách liên tỉnh.

Hữu Nhân - Văn Chương

Tin tức được tổng hợp từ báo Zing

Bài viết liên quan: