Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Zing: [video] Phạm Công Danh- Trầm Bê không biết mục đích khoản vay 1.800 tỷ

Tìm kiếm bài viết Zing: Trầm Bê
Trầm Bê khai rằng việc cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng là nằm trong hạn mức của bị cáo. Về phía Phạm Công Danh, bị cáo nói Trầm Bê không biết mục đích thực sự của khoản vay trên.

Kỳ Hoa

Tin tức được tổng hợp từ báo Zing

Không có nhận xét nào