Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

VTV: Nhiều cơ quan, đơn vị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018

Tìm kiếm bài viết VTV: Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Đồng Thuận, Trung Ương Đảng
Hôm nay (10/1), nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.

Nhiều cơ quan, đơn vị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018 - Ảnh 1

Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương vững mạnh

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng ủy Công an Trung ương hôm nay (10/1), Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu trong năm nay, Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng các tổ chức Đảng trực thuộc vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với đối với Công an nhân dân.

Đồng chí Tô Lâm cũng yêu cầu Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân cần phải tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục giữ vững, xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Cung cấp luận cứ khoa học xây dựng Văn kiện Đại hội XIII

Còn trong chiều nay (10/1), tại Hội nghị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị, năm 2018, Viện cần chủ động trong công tác nghiên cứu để có những tư vấn chính sách phù hợp, thiết thực; đặc biệt cần tập trung tham gia cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị, Viện cần công khai, dân chủ, tạo đồng thuận, đoàn kết để sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp đặc thù của đơn vị.

Ban Thời sự

Tin tức được tổng hợp từ báo VTV

Không có nhận xét nào