Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

VTC: [video] Nhiều bị cáo khai chịu sức ép lớn từ ông Đinh La Thăng

Tìm kiếm bài viết VTC: Đinh La Thăng, Vũ Hồng Chương, Ban Quản Lý Dự Án
Bị cáo Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng ban quản lý Dự án điện lực Dầu khí Thái Bình 2 khai phải chịu sức ép từ cấp trên khi tạm ứng tiền trái quy định cho Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí.

Tin tức được tổng hợp từ báo VTC

Không có nhận xét nào