Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

VTC: [video] Clip- Thực nghiệm ở cây xăng bị tố gian lận, ô tô 70 lít đổ được 80 lít

Tìm kiếm bài viết VTC: Trần Hưng Đạo, Minh Oan, Hà Nội
Hôm 12/1, Chi cục QL thị trường Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan liên quan, trực tiếp kiểm tra và xác minh tại cửa hàng xăng số 4 Trần Hưng Đạo vừa bị tố 'gian lận'.

Kết quả, cửa hàng đã được minh oan khi thực nghiệm đổ được 81,9 lít.

Tin tức được tổng hợp từ báo VTC

Không có nhận xét nào