Thanh Niên: [video] Bà Merkel lại phải đàm phán để tiếp tục giữ chức

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Thanh Niên: Yến My, Đảng Dân Chủ Xã Hội Đức, Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel đang bắt đầu quá trình đàm phán kéo dài 5 ngày để lập ra liên minh lãnh đạo mới với phe đối lập - Đảng Dân chủ Xã hội Đức.

Yến My

Tin tức được tổng hợp từ báo Thanh Niên

Bài viết liên quan: