SGGP: Miễn phí giữ xe người dân đến trụ sở UBND quận 1

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết SGGP: Đoàn Hiệp, Quận 1, UBND Quận 1
Báo SGGP số ra ngày 20-12-2017 có đăng tin ảnh 'Thu phí giữ xe của người dân đến trụ sở UBND quận 1', phản ánh việc người dân đến liên hệ, giao dịch tại UBND quận 1 bị bãi giữ xe trong khuôn viên UBND quận 1 thu phí giữ xe 5.000 đồng/chiếc.

Miễn phí giữ xe người dân đến trụ sở UBND quận 1 - Ảnh 1

Việc này trái với Quyết định 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (về quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính), quy định cơ quan hành chính không thu phí giữ xe của người đến giao dịch, làm việc. Sau đó, bãi giữ xe này đã thực hiện miễn phí giữ xe đối với người dân đến trụ sở UBND quận 1 (ảnh). Việc thu phí tại bãi xe này chỉ còn áp dụng với khách đi tham quan, mua sắm tại đường sách với mức thu 5.000 đồng/lượt.

ĐOÀN HIỆP

Tin tức được tổng hợp từ báo SGGP

Bài viết liên quan: