PLO: [video] Phòng dành cho PV trong phiên xử ông Đinh La Thăng

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết PLO: Đinh La Thăng
An ninh phiên tòa được thắt chặt tại khu vực TAND TP Hà Nội. CSGT thực hiện phân luồng từ xa. Phía trong sân tòa, có khoảng 20 cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã có mặt, đứng xếp thành hàng dọc lối vào.

Tin tức được tổng hợp từ báo PLO

Bài viết liên quan: