Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Lao Động: [video] Phản ứng bất ngờ của khán giả Việt về những sản phẩm Hài tết sexy, bạo lực

Tìm kiếm bài viết Lao Động: Browser, Linh Trang, Anh Phú
Bạo lực, khiêu gợi,... là những chi tiết được 'tận dụng' tối đa trong một số tác phẩm hài Tết 2018. Khán giả phản ứng sao khi xem những hình ảnh này?

Anh Phú - Linh Trang

Tin tức được tổng hợp từ báo Lao Động

Không có nhận xét nào